Tussalulla


Tussalulla- vaggsånger från världen
En familjeföreställning för de allra minsta, deras föräldrar och syskon. Att trösta och vyssa våra barn med sång är något vi människor har gjort i alla tider, på alla platser, i alla kulturer. Det är något vi delar. Sången är en källa till tröst och glädje! Välkomna till en föreställning där alla kan vara med och sjunga enkla fraser tillsammans med oss, titta och lyssna på klockor som plingar, kanske hålla i ett gosedjur, eller känna en fjäder som mjukt drar förbi…
Tetra delar med sig av sånger ur sin nyutgivna vaggvisebok (www.ejeby.se) med fantastiska bilder av Malin Skinnar.